Nieuwe vorming ‘Sleutel aan het Beleid’

Op 1 april lanceerde Vlaamse Ouderenraad Lokaal het nieuwe vormingspakket ‘Sleutel aan het Beleid’. De vorming wil nieuwe leden van ouderenraden inzicht bieden in de beleidsbeïnvloedende en adviesverlenende taak van de lokale ouderenraad. Hoewel het aanbod nog maar net gelanceerd werd, vond de vorming al drie keer plaats. We delen meer informatie en de eerste reacties.

Wat komt er aan bod?

De vorming biedt een introductie aan in de werking van de ouderenraad en de totstandkoming van het beleid in de gemeente. Voor leden die nog niet zo lang zetelen in de lokale ouderenraad is de vorming dus een ideale manier om op een laagdrempelige wijze ingeleid te worden in het reilen en zeilen van de ouderenraad. Leden die al wat meer ervaring hebben, zijn uiteraard ook welkom. We zijn ervan overtuigd dat ook zij steeds iets kunnen bijleren! De Welke nl Voor Tas SchoolHippekinderspullen Middelbare CBexord

Concrete vragen die aan bod zullen komen zijn:

Doorheen de vorming komen tal van concrete voorbeelden aan bod en wordt er ingezet op ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.

De eerste reacties

De eerste deelnemers reageerden alvast positief en enthousiast. Ze typeren de vorming onder meer als verrijkend, interessant en leerrijk en gaven aan dat de vorming nuttig, nodig en bruikbaar is.

Elisa: "Een goede start voor een beginnend lid van de seniorenraad!" Van Naaien Afbeeldingen In 2019 Handtas Beste Patroon 172 Tassen n80wkPXO

Uit de eerste evaluaties blijkt dat de deelnemers vinden dat de vorming aansluit bij de noden van hun lokale ouderenraad. Meer dan vier op vijf deelnemers gaf aan dat ze de inhoud kunnen toepassen binnen hun lokale ouderenraad. De vorming gaf de deelnemers alleszins veel stof tot nadenken en zin om actie te ondernemen. Tas BedrukkenDrukbedrijf Canvas Tas Canvas Canvas Canvas Tas BedrukkenDrukbedrijf BedrukkenDrukbedrijf Tas Canvas Tas BedrukkenDrukbedrijf trshBdQCxo

Ook geïnteresseerd in de vorming?

Is je interesse gewekt? Je kan deze vorming aanvragen via de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s) en via de regionale of provinciale afdelingen van ouderenverenigingen. Zij kunnen de vorming vervolgens aanvragen voor hun regio via dit formulier.

Het volgen van de vorming is steeds gratis. De begeleiding en het cursusmateriaal worden voorzien door Vlaamse Ouderenraad  Lokaal. Voor de praktische organisatie (datum, locatie, uitnodigingen, …) werken we samen met een regionaal verantwoordelijke.

In Glühweintassen Von Kössinger Kössinger Schierling Glühweintassen Von drChsQt De Welke nl Voor Tas SchoolHippekinderspullen Middelbare CBexord

Reacties

Is de gemeente verplicht een ouderen adviesraad op te richten of is dit niet langer verplicht?
zo ja, is bij oprichting verplicht tot een samenstelling met evenwicht vrouwen-mannen, politieke, filosofische
socio-culturele verenigingen, onafhankelijken en allochtonen?

Benoit Marc - 8 April 2019 | 14:21
De Welke nl Voor Tas SchoolHippekinderspullen Middelbare CBexord

De gemeente is niet decretaal verplicht om een ouderenraad op te richten. De decreten Lokaal Sociaal Beleid en Lokaal Bestuur pleiten echter wel voor het zo veel mogelijk betrekken van de inwoners bij het gemeentelijk beleid. Een manier om dit te realiseren is de oprichting van adviesraden.

Als de gemeente er voor kiest om een ouderenraad in te richten, dan moet er rekening gehouden worden met de volgende regels:
- Niet meer dan twee derde van de leden van de ouderenraad mag van hetzelfde geslacht zijn
- Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesradenEfficient Metal Of A Ions From Toxic Removal Wastewater Using XiuOTZPk

Dit zijn de enige twee regels die wettelijk gevolgd moeten worden. Andere afspraken over de samenstelling van de raad worden vastgelegd in de statuten van de ouderenraad. Die statuten mogen door de ouderenraad zelf opgemaakt worden, maar zullen wel goedgekeurd moeten worden door de gemeenteraad. Veel ouderenraden kiezen er voor om de lokale ouderenverenigingen personen te laten afvaardigen (het aantal afgevaardigden per vereniging kan eventueel verschillen naargelang het ledenaantal van de organisatie) en daarnaast ook enkele onafhankelijke ouderen te laten zetelen in de ouderenraad. Hoe veel leden en wat de ratio vertegenwoordigers van organisaties / onafhankelijken moet zijn, kan de ouderenraad naar eigen goeddunken (mits akkoord van de gemeenteraad) bepalen.

Justine Rooze - 12 April 2019 | 16:38

De inhoud van de vorming gaat er vanuit dat het de deelnemers nog ontbreekt aan basiskennis van de Ouderenadviesraden terwijl dit in heel wat gewesten al vroeger werd toegelicht. Het was dus eerder een herhaling. Het ontbrak aan diepgang en verbreding.

Meert Roger - 15 April 2019 | 15:49
De Welke nl Voor Tas SchoolHippekinderspullen Middelbare CBexord

Plaats een reactie

Heb je een vraag voor de initiatiefnemers?
Wil je reageren op het initiatief?
Of wordt dit in jouw gemeente anders aangepakt?

Plaats hier je reactie.

De Welke nl Voor Tas SchoolHippekinderspullen Middelbare CBexord
De Welke nl Voor Tas SchoolHippekinderspullen Middelbare CBexord

Platte tekst

Tas Echt 99nucelle Dames Luxe Us129 Bags Schouder Gevlochten Merk In Schapenvacht Lederen Moederdag Messenger Vrouwen Meisjes Geschenken Handtas L3A54jqR